Transportbegeleiding

Onze begeleidingswagens zijn uitgerust met alle benodigde hulpmiddelen om het transport professioneel te laten verlopen, waarbij de veiligheid van het verkeer de hoogste prioriteit heeft.
Doordat we onze eigen begeleidingswagens inzetten wordt de duur van het transport natuurlijk aanzienlijk verkort, omdat er niet gewacht hoeft te worden op ingehuurde begeleidingswagens.
En natuurlijk zijn al onze wagens voorzien van de meest moderne communicatiemiddelen om in contact te treden met het transport, de thuisbasis of de klant

.